søndag 13. mars 2011

elevlogg i praksis periode

Da ble klassen introdusert for hvordan de kunne blogge av en elev i klassen som hadde blogget tidligere. Jeg forventet at elevene skulle se på det som en fin vri i jobb med logg i fra praksisplass. De kunne få mulighet til å skrive litt hver dag og kanskje legge inn blider, og elevene i klassen kunne følge de ulike bloggene.

Det viste seg at mange var skeptikere. "BLOGG ER FOR FJORTISER" - ble det sagt. Jeg håpet at dette ikke ble hørt like godt av alle, og at de fortsatt ville delta. Jeg følte det uaktuelt å kreve at elevene skulle lage blogg om de ikke ønsket det.

På slutten av timen var det en elev som fåreslo at vi heller kunne bruke Facebook til å skrive logg på. Det ble da lettere og alle som ikke ville lage en egen blogg kunne heller delta der. Hvis noen ikke ville at alle skulle se det de skrev, kunne det sendes på mail til meg i stede. Siden verken blogg eller Facebook var prøvd tidligere, sa jeg OK til å prøve det også. Det ble VALGFRITT.

Alle elevene valgte å skrive loggen sin på Facebook. Det var ingen bilder med. Fordelen med Facebook var at det var enkelt for alle å følge med på hverandre, elevene kommenterte andre elevers innlegg. Jeg fikk mulighet til å følge opp elevene tett selv om de var på mange ulike arbeidsplasser. Jeg syntes dette var en fin erfaring. Det viste seg i perioden at en av elevene ikke hadde Facebook - og han ble derfor litt utenfor ved valg av denne arenaen.

Nå har jeg akkurat lært om sammskrivingsverktøy på Googel. Tror det skal prøves ut snart, og at det videre kan være fint med tanke elevenes logg fra praksis neste periode. Fordel er at eleve da kanskje syntes det blir lettere å skrive, med tanke på hvem som leser, og at alle elevene kan delta.

søndag 23. januar 2011

Digital kompetanse - en grunnleggende ferdighet

Målene for digital kompetanse i faget jeg underviser i (Restaurant og matfag) defineres slik:
  • eleven skal kunne søke, hente, sammenligne og oppsummere relevant informasjon
  • eleven skal kunne vurdere energi og næringsinnhold


På vår skole har vi It´s som vår digitale læringsarena. Dette brukes mye i timene. Vi er fire lærere på samme trinn, og vi samarbeider for å utvikle en plattform med tekster, bilder, filmer, oppgaver og tester til ulike temaer. Alle elever og lærere har egen PC.

Jeg opplever it´s som et godt verktøy. Vi lærere kan lett dele, elevene får mye mer variasjon i undervisningen og ved prøver eller meldinger er det fort å gi tilbakemelding. Det er også enkelt for en elev som kanskje er syk en dag å kunne følge med både på undervisning og informasjon.

Jeg har lagt opp undervisningen slik at ved oppgaver jobber elevene med data som hjelpemiddel. Det blir særlig mye brukt til søking og innhenting av informasjon. Videre har elevene oppsummert informasjon og laget tekster. I min klasse ser det ut til at dette går enkelt for elevene.

Videre ser jeg at jeg ikke har hatt noe arena for å dele informasjon mellom elevene digitalt. Dette tror jeg hadde vært fint med tanke på å sammenligne. Kanskje har man funnet ulik interessant informasjon om samme tema.

En kollega av meg ville la elevene blogge i uka som de skal være utplassert. Jeg forhørte meg med klassen, og det virket som om det kunne være ønskelig for dem og. Dette er en arena som kanskje kan være fin for å dele mellom elevene. Det blir spennende å se!


Vi er ikke kommet helt i gang med tema om ernæringsberegning. Når vi begynner med det vil jeg lære elevene å bruke et program som heter "Mat på data".

 _________________________________________________

I arbeid med lokalt tilpassing av læreplaner har jeg ikke sett noe om dette i tilknytning til digital kompetanse. Jeg begynte som lærer i år, så det er mulig det er gjort uten at jeg kjenner til det.  

lørdag 1. januar 2011

Da er jeg i gang!

Dette er min førte blogg. Tenkte det ville ta tid å gjøre denne oppgaven, men fine introduksjons videoer gjorde det ganske så greit hit.
Så var det refleksjonen................ Må tenke litt da.


Først om å lage en slik blogg: Jeg syntes det blir spennende å få prøve ut blogg. Jeg er på jakt etter å se muligheter i blogg opp mot undervisningen.
Vis detaljer  
Jeg ser for meg at det kan være fint med tanke på motivasjon. På elevbloggen tror jeg det blir mer viktig for den enkelte eleven å gjøre en god jobb. Dette fordi det ikke bare er laget for en selv og lærer - andre kan også se det, og kanskje ha nytte av det.

Som en del av vurderingen er jeg usikker på hvordan det vil kunne fungere men jeg forestiller meg noe slikt:
  • Jeg tror at det kan bli bra at elevene får se eget arbeid i forhold til medelever og ut i fra dette vurdere og korrigere. Samtidig håper jeg ikke at sammenligningen tar motet i fra den enkelte.
  • Det blir viktig med tydelige kriterier i forkant, slik at de kan bruke det i arbeidet.  
  • Underveis vurderingen blir kanskje lettere for læreren, for det er (etter hva jeg forstår) mulig å kommentere underveis i arbeidet.
  • Oppgaven med underveisvurderingen trenger ikke bare å bli læreren sin, med også medelevene sin ved at de også kan kommentere.
  • Jeg tror også at enkelte elevers faglige kompetanse blir tydeligere her, enn om vi ikke hadde denne arenaen.
Her er det bare å prøve det ut!